Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenOnderwijs- en Examenregelingen

OER-en BSc 2012-2013

Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld.

Op deze pagina vind je de basis-OER én bijlage (zie onderstaande tabel) met daarin bijvoorbeeld de opbouw en vakken van de opleiding, de majors en minoren en de doorstroommasters.  

Dit extra programma van 45 ECTS maakt onderdeel uit van de bacheloropleiding wanneer een student hiervoor geselcteerd is.

  Opleidingsinstituut Informatica en Cognitie:

Informatica

2012 - 2013 Bijlage BSc Informatica

Kunstmatige Intelligentie 2012 - 2013 Bijlage BSc Kunstmatige Intelligentie

  Opleidingsinstituut Levenswetenschappen:

Biologie, Life Science & Technology

2012 - 2013 Bijlage BSc Biologie en LS&T

Farmacie

2012 - 2013 Bijlage BSc Farmacie

  Opleidingsinstituut Natuurwetenschappen en Technologie:

Natuurkunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Natuurkunde

Technische Natuurkunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Technische Natuurkunde

Scheikunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Scheikunde

Scheikundige Technologie

2012 - 2013 Bijlage BSc Scheikundige Technologie

Sterrenkunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Sterrenkunde

Wiskunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Wiskunde

Technische Wiskunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Technische Wiskunde

Technische Bedrijfskunde

2012 - 2013 Bijlage BSc Technische Bedrijfskunde

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 14:59
printOok beschikbaar in het: English