Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenOnderwijs- en Examenregelingen

OER-en BSc 2017-2018

Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER)vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld.

Op deze pagina vind je de basis-OER én bijlage (zie lijst hieronder) per opleiding met daarin bijvoorbeeld de opbouw en vakken van de opleiding, de majors en minoren en de instroomeisen.  

printOok beschikbaar in het: English