Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenOnderwijs- en Examenregelingen

OER-en BSc 2014-2015

Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER)vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld.

Op deze pagina vind je de basis-OER én bijlage (zie onderstaande tabel) met daarin bijvoorbeeld de opbouw en vakken van de opleiding, de majors en minoren en de doorstroommasters.  

Hier vind je binnenkort de nieuwe OER voor het Honours College. Dit extra programma van 45 ECTS maakt onderdeel uit van de bacheloropleiding wanneer een student hiervoor geselecteerd is.

printOok beschikbaar in het: English