Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta-bachelor studiekiezers

Elise Roze beste RUG-student van het jaar

10 juli 2012

Alumna medische wetenschappen Elise Roze is winnaar van de Student Excellence Award 2012 voor de beste student van het jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werd verkozen uit de negen winnaars van de GUF-100 prijzen, die aan de meest excellente student van elke faculteit worden toegekend. Op vrijdag 6 juli 2012 werden de winnaars bekend gemaakt tijdens de Zomerceremonie, de officiële afsluiting van het academisch jaar.

Op de foto vlnr: Sjoerd Griffioen (Faculteit Wijsbegeerte), Andreas Huck (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen),  Tamara Dijkstra (Faculteit der Letteren), Sjoerd van Kuijk (Faculty of Science and Engineering), Elise Roze (Faculteit Medische Wetenschappen), Julieke Hoetz (Faculteit Economie en Bedrijfskunde), Sabine Scholz (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) en Michelle Fallen Bailey (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap). Daarachter links Rector Magnificus Elmer Sterken en rechts juryvoorzitter Piet van der Kruit. Ontbrekend op de foto Sophie van Kasbergen (Faculteit Rechtsgeleerdheid).

Elise Roze

Elise Roze (26), op de foto vierde van rechts, studeerde begin dit jaar af aan de Faculteit Medische wetenschappen. Ze excelleerde met een bijzonder zwaar programma, het Junior Scientifi
c Master MD/PhD program, door haar masterstudie te combineren met het schrijven van een proefschrift. Nog voordat zij in januari afstudeerde, was zij in december al gepromoveerd. Een uitzonderlijke prestatie, temeer omdat zij zowel haar master- als haar doctorstitel cum laude behaalde. Haar dissertatie, getiteld Functional Development at School Age of Newborn Infants at Risk, trok veel aandacht, vooral in de medische literatuur. Naast haar studie en onderzoek deed Elise Roze onder meer bestuurswerk, als bestuurslid van de KNMG district Groningen in de jaren 2008-2010.

GUF-100 prijzen en Excellence Award

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. Tot twee jaar geleden werden de prijzen bij ieder lustrum uitgereikt, maar het GUF en het College van Bestuur hebben besloten om vanaf 2010 de prijzen jaarlijks uit te reiken. De University of Groningen Excellence Award is in 2009 voor het eerst uitgereikt, ter ere van de oprichting van het University of Groningen Honours College. De winnaar wordt gekozen uit de winnaars van de GUF-100 prijzen.

Meer informatie

prof.dr. P.C. van der Kruit, voorzitter jury GUF-100 prijzen en de University of Groningen Excellence Award, p.c.van.der.kruit@rug.nl, tel. 050-363 4073.

Laatst gewijzigd:09 februari 2017 13:43
printView this page in: English

Meer nieuws