Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Education Bèta-bachelor studiekiezers Over studeren

Studeren

Horizon verbreden

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert een brede opleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de brede bacheloropleidingen bij de letterenstudies en in de natuurwetenschappen, via het systeem van majors en minors (een minor is een samenhangend pakket aan bijvakken die je buiten je eigen studie volgt) en via vrije keuzeruimte. Zo kun je kennismaken met een andere wetenschappelijke discipline en verder kijken dan je eigen vakgebied. Leuk om ook eens wat te leren over dat andere onderwerp, dat je al jaren interesseert.

Daarnaast is er Studium Generale. Studium Generale organiseert lezingen, debatten en symposia waarbij heel verschillende onderwerpen vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Geregeld boeien wetenschappers en sprekers van naam en faam hun publiek met verrassende, actuele of spraakmakende onderwerpen.  

Tenslotte kun je je horizon verbreden door een tijdje in het buitenland te studeren. De RUG heeft partneruniversiteiten over heel de wereld en doet mee aan verschillende beurzenprogramma’s. Jaarlijks gaan er zo’n 1200 RUG-studenten voor een studieverblijf naar het buitenland. Zo wen je alvast aan de internationale omgeving, waarin je na je studie misschien terechtkomt.

Aan de studie in de UB

Kennis verdiepen

Maar de RUG wil niet alleen dat je je breed ontwikkelt. De universiteit daagt je ook uit om meer uit jezelf en je studie te halen. Bijvoorbeeld via het Honours College van de RUG, waarin de beste studenten een verzwaard studieprogramma kunnen volgen dat hun eigen vak verder uitdiept, maar waarin je je ook breder schoolt.

En er zijn topmasters, die extra eisen stellen aan studenten. Bovendien zijn er diverse researchmasters die twee jaar duren, en waarmee je je voorbereidt op een wetenschappelijke onderzoekscarrière.

Laatst gewijzigd:09 april 2019 11:26