Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Science and EngineeringEducationBèta-bachelor studiekiezersOver studeren

Beurzen en andere regelingen

Ben je actief in een bestuur dan kun je een beroep doen op de beurzenregeling van de universiteit. Maar ook studenten die sporten op hoog niveau kunnen van de RUG financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast kunnen student-topsporters rekenen op een aangepast studieprogramma en krijgen ze hulp bij het zoeken naar huisvesting, stages en banen. 

Ook voor studenten met een functiebeperking of psychische klachten zijn er diverse regelingen.

Studenten met dyslexie krijgen bijvoorbeeld extra tijd op een tentamen. De belangrijkste gebouwen zijn toegankelijk voor motorisch gehandicapten en de universiteitsbibliotheek heeft voorzieningen voor visueel gehandicapten. Studenten met een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Neem voor meer informatie over speciale regelingen en beurzen contact op met de University Student Desk. 

Laatst gewijzigd:09 april 2019 11:26