Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta Masteropleidingen

Gezelligheidsverenigingen

Groningen kent vele algemene studentenverenigingen, met zeer uiteenlopende karakters: groot, klein, tradtioneel, Fries. Ze zijn er vooral voor de gezelligheid, om te feesten en om nieuwe mensen te leren kennen. Maar ook om wat op te steken bij lezingen, of om samen met anderen je hobby's te beoefenen.

Contractus (Groningse kamer van verenigingen)

De Contractus is het overlegorgaan van de studentenverenigingen in Groningen.

A.S.G. Cleopatra

Cleopatra is een algemene studentenvereniging met ongeveer 250 leden.

A.S.V. Dizkartes

Dizkartes is een studentenvereniging van rond de 1000 leden, die de gelijkwaardigheid van eerste- en oudejaarsleden hoog in haar vaandel voert.

ASV Dionysos (voorheen ASV Hendrik)

Dionysos is een kleine studentenvereniging van ongeveer 150 leden.

Bernlef

Bernlef is een studentenvereniging voor Friese jongeren in Groningen.

R.K.S.V. Albertus Magnus

Albertus Magnus is een van de grootste studentenverenigingen in Groningen.

Unitas S.G.

Unitas is een studentenvereniging met ongeveer 200 leden.

Vindicat atque polit

Vindicat is een van de grootste studentenverenigingen in Groningen.

Daarnaast zijn de websites van de Landeljike Kamer van Verenigingen en de KEI wellicht nog interessant.

Landelijke Kamer van Verenigingen

De website van de Landelijke Kamer van Verenigingen: een koepelorganisatie voor studentengezelligheidsverenigingen in Nederland.

printView this page in: English