Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta MasteropleidingenMSc in Natuur en Technologie

Interviews met afgestudeerden

Wat voor soort werk kun je doen als je afgestudeerd bent als master in de Human-machine communication? En is dat werk ook een beetje leuk? Twee afgestudeerde HMC-ers (in de oude doctoraalvorm) vertellen over hun baan.

Testanalist Jasper van der Woude:"Ik merk dat de analytische vaardigheden die ik heb opgedaan bij KI erg van pas komen bij de functie."

Projectmanager Erik Roos: "Doordat ik bij een klein bedrijf werk, doe ik heel veelzijdig werk."

Innovator Hans Jongebloed: "Bij TNO Telecom en ben ik hoofdverantwoordelijke voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën."

Jasper van der Woude (25)

Testanalist bij LogicaCMG

Binnen de master HMC spraken de vakken van Cognitieve Ergonomie mij het meest aan, omdat die erg concreet zijn en er ontzettend veel nuttige toepassingen mogelijk zijn op dit gebied. Er zijn nu nog te veel computerprogramma’s die niet voldoen aan de wensen van de gebruiker. Omdat ik zelf natuurlijk ook een gebruiker ben van dergelijke systemen, heb ik vaak mijn eigen ideeën over mogelijkheden tot verbetering. Gelukkig komen die meestal overeen met de theorie.

Voor mijn afstudeerproject heb ik een routegeleidingssysteem voor visueel gehandicapten in het UMCG geëvalueerd. Met behulp van dit systeem kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig de weg vinden in het ziekenhuis. Zij dragen een ontvanger bij zich, die hen naar hun bestemming begeleidt door middel van gesproken aanwijzingen. Tijdens de studie leer je hoe je zo’n systeem kunt evalueren aan de hand van bruibaarheidscriteria. Om het systeem te testen hebben we een groep blinden en slechtzienden als proefpersonen genomen. Testen met de toekomstige gebruikers bleek erg noodzakelijk. Zo bleken blinden en slechtzienden een stuk beter op gehoor en tast te kunnen lopen dan wij van tevoren gedacht hadden. De werking van het systeem was dan ook boven verwachting.

Ik ben inmiddels net een paar maanden aan het werk bij LogicaCMG, een ICT bedrijf in Groningen. Daar test ik of programma’s aan de gestelde functionaliteit voldoen. Ik merk dat de analytische vaardigheden die ik heb opgedaan bij KI erg van pas komen bij de functie.

Erik Roos (25)

Projectmanager bij Sound Intelligence

Ik ben KI gaan studeren omdat ik erg enthousiast was over de mogelijkheden om intelligent gedrag te simuleren op iets levenloos als een computer. Tijdens de studie bleek dit nog niet zo gemakkelijk.

Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd bij Sound Intelligence. Daar heb ik onderzocht hoe een systeem geluidsverstoringen in natuurgebieden automatisch kan herkennen en registeren. Tot op dat moment werden die verstoringen nog door mensen vastgesteld. Omdat de verstoringen voor een groot deel werden veroorzaakt door voertuigen, ben ik me gaan concentreren op de herkenning van voertuiggeluiden. De voertuigdetector die het eindproduct was van mijn project is uiteindelijk gebruikt als bewakingstoepassing.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Sound Intelligence. Alle geluidherkenners die hier worden gemaakt, bezitten een model van het menselijk oor. Het menselijk gehoor is namelijk een hele efficiënte geluidsfilter en een model hiervan levert ons een zeer nuttige techniek. Voor ons bedrijf is het vergaren van wetenschappelijke kennis over het menselijk gehoor ook erg belangrijk. Door je wetenschappelijk te ontwikkelen doe je tevens nieuwe ideeën op.

Doordat ik bij een klein bedrijf werk, doe ik heel veelzijdig werk. Ik zet projecten op en werk tevens mee aan de uitvoering daarvan. Soms leg ik zelfs de kabeltjes aan. Gelukkig is de studie KI ook erg breed en heeft ze daardoor een goede basis gelegd voor mijn huidige functie.

Hans Jongebloed (29)

Innovator bij TNO Telecom Dutchear

"Ik ben afgestudeerd als één van de eerste KI-ers, in 1997. Mijn afstudeerproject zou tegenwoordig onder de master Mens-machinecommunicatie vallen. Het ging over gebruikersvriendelijke dialoogsystemen, een combinatie van spraakherkenning en user-interface design. Al tijdens mijn afstuderen ben ik op zoek gegaan naar een baan. KPN was verreweg de beste plek. Ook daar combineerden ze spraaktechnologie en mens-computerinteractie. En er was een enorme hoeveelheid ervaring aanwezig.

Inmiddels is mijn afdeling overgegaan naar TNO Telecom en ben ik doorgegroeid tot hoofdverantwoordelijke voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën. Eén van mijn taken is het opzetten van onderzoekjes om te kijken of een idee zal werken.

Tijdens mijn studie kreeg ik met allerlei soorten mensen te maken: alfa's, gamma's en beta's. Dat multidisciplinaire heb je hier op de afdeling ook. Ik voel me een soort "interface" tussen die al verschillende types.

Naast mijn studie deed ik van alles. Ik was vooral heel actief met klimmen bezig. Dankzij mijn drukke studietijd kan ik nu makkelijk contacten met klanten leggen. Met de mensen die ik tijdens mij afstudeeronderzoek in Zwitserland heb leren kennen, heb ik ook nog steeds contact.

Mijn aanrader voor alle studenten: kijk eens de wijde wereld in en doe eens een gek vak. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog een tijdje colleges Russisch gevolgd."

--> Volgende pagina (Studieprogramma)

Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 13:24
printView this page in: English