Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Education Bèta Masteropleidingen

Masteropleidingen Faculty of Science and Engineering

De faculteit biedt een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen.  De relatie onderwijs/onderzoek is in de faculteit zeer hecht. Nieuwe ontwikkelingen op onderzoeksgebied worden in het onderwijs verwerkt, om studenten te stimuleren en kennis te laten maken met onderzoek. Onderwijs en onderzoek komen tenslotte daadwerkelijk samen tijdens stages en het afstudeeronderzoek. Deze kunnen uiteraard ook bij een andere universiteit of bij een bedrijf worden uitgevoerd.

De Faculty of Science and Engineering biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden. Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen en biomachines tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van neurowetenschappen tot informatica en van moleculaire en evolutionaire biologie tot mariene biologie.

Alle masteropleidingen van onze faculteit in een overzicht.

Laatst gewijzigd:07 november 2019 11:35