Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBasiseenheden

Economische Geografie

De Basiseenheid Economische Geografie bestaat uit 15 vaste en tijdelijke medewerkers, aangevuld met enkele onderzoekers, promovendi en een postdoc. In de basiseenheid zijn de leerstoelen ondergebracht voor Economische Geografie (prof. Pellenbarg), Regionale Arbeidsmarktanalyse (prof. Van Dijk), Vastgoedkunde (prof. Van der Vlist), Methoden van Ruimtelijk Onderzoek (prof. Folmer), Planning, Ontwikkeling en Management van Werklocaties (prof. Van Dinteren) en the Endowed Chair of Economic Geography (prof. McCann).

Met elkaar verzorgen de medewerkers van de basiseenheid twee Master of Science opleidingen: Economische Geografie en Vastgoedkunde, en een deel van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, waarin ook elk jaar economisch-geografische vakken voorkomen. Daarnaast levert de basiseenheid een substantiële bijdrage aan de onderzoekproductie van de faculteit, via haar programma Explaining Socio-Economic Change. Hierin staan twee thema's centraal: bedrijvendemografie (regionale analyses van de oprichting, opheffing en migratie van bedrijven) en regionale arbeidsmarkten. De basiseenheid doet ook onderzoek op het gebied van vastgoed.

Voorzitter

Medewerkers

Promovendi

Secretaresse

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 14:40
printView this page in: English