Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieLezingen en symposiaPlanologielezing

14 november 2011: Jan Willem Duyvendak

Thuis in de planologie - prof.dr. Jan Willem Duyvendak

Onder de titel ‘Thuis in de planologie’ zal prof.dr. Jan Willem Duyvendak de derde planologielezing verzorgen. Jan Willem Duyvendak is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2003 was hij directeur van het Verwey- Jonker Instituut. Van 1996 tot 2002 bekleedde hij als hoogleraar de leerstoel Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Duyvendak studeerde sociologie aan Universiteit Groningen en in Frankrijk. Hij deed onder meer onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen, de emancipatie van minderheidsgroepen en naar achterstandswijken. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken, waaronder ‘Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie’ (1997), ‘Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid’ (2004) en recentelijk ‘Thuis voelen in de buurt: een opgave voor stedelijke vernieuwing’ (2009). Zijn meest recente boek heet The Politics of Home. Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States (Palgrave Macmillan, 2011).

Laatst gewijzigd:23 februari 2015 15:20