Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieLezingen en symposiaPlanologielezing

14 februari 2011: Kadaster - Drs. Dorine Burmanje

Ruimtelijke Planning en onmisbare geo-informatie van het Kadaster - Drs. Dorine Burmanje

In de lezing zal worden gewezen op het belang van een goede basis voor ruimtelijke ontwikkeling, te weten de kadastrale vastlegging. En (wat wel eens vergeten wordt) dat Nederland daarin toonaangevend is, en dit vervolgens uitdraagt naar andere landen (bijvoorbeeld in China onder het thema ‘property rights’). Maar ook wordt het kadaster geconfronteerd met ontwikkelingen die niet zo maar kunnen worden afgehandeld volgens de gangbare stappen, bijvoorbeeld als het om het ondergronds bouwen gaat, en de opkomst van soms onnavolgbare eigendomsconstructies van bovengrondse multifunctionele objecten. Ook is het belangwekkend om de mogelijke rol van aanstormende digitale innovaties in het werk van het kadaster te benoemen en de mogelijkheden die dit zou kunnen hebben voor het ondersteunen van ruimtelijke ontwikkelingen, bijbehorende planvorming en de dynamisering daarvan. Denk dan bijvoorbeeld aan de digitale bestemmingsplannen en de opkomst van ‘augmented reality’.

Download de flyer 
Download hier het boekje behorende bij deze lezing


Laatst gewijzigd:16 januari 2017 14:45