Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Contact

Alumnivereniging

Professor Keuning Vereniging

Sinds eind 2007 is de oprichting van de alumnivereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen een feit. De vereniging is vernoemd naar professor Keuning, één van de grondleggers van de faculteit en het geografie-onderwijs in Groningen. Bij veel alumni bestaat de behoefte in contact te blijven met de faculteit en met oud-studiegenoten. Tegelijkertijd weet de faculteit graag hoe het haar alumni vergaat. De Professor Keuning Vereniging komt aan die wederzijdse behoeften tegemoet. Dit doen we door een platform voor communicatie te bieden, zoals e-mail for life en de website. Maar ook door activiteiten te organiseren, zoals de alumnidag, excursies en lezingen.  

De Professor Keuning Vereniging heeft een eigen website.

Laatst gewijzigd:18 april 2019 09:51