Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial Sciences

Universiteit en stad - lustrum Vrienden van de Stad Groningen

Wanneer:do 17-10-2019 20:00 - 23:00
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Donderdag 17 oktober viert Vrienden van de Stad Groningen het zevende lustrum. Thema is de verhouding Universiteit en Stad. Stad en Universiteit (en Hanzehogeschool) verhouden zich tot elkaar, profiteren van elkaar, maar hebben ook last van elkaar. Een paar trefwoorden: levendigheid, internationale bekendheid, goed vestigingsklimaat. Maar ook: verstoorde huizenmarkt (tekort aan starterswoningen), de jaarlijks terugkerende huisvestingsnood onder met name internationale studenten, de in veel straten overheersende aanwezigheid van studentenpopulaties in woonwijken waar ook niet-studenten met een ander levensritme wonen, de rol van huisjesmelkers in de opkoop en splitsing van oude en ruime woningen, de oprukkende horeca en de overspoeling van de binnenstad met fietsen. Effecten op de arbeidsmarkt. En ook minder gelukkig uitgepakte accommoderende maatregelen als de fietsenstalling onder het stationsplein, het zogeheten stadsbalcon. Is het Akkoord van Groningen de oplossing? Of is het een begin? Genoeg stof voor discussie!

Programma:

20.00 uur Tom van der Meulen, voorzitter van de stichting Vrienden van de Stad Groningen: opening en welkom

20.05 uur Jouke de Vries, voorzitter college van bestuur RUG: visie van universiteit

20.25 uur Floor Verwijs, voorzitter Erasmus Student Network Groningen: ervaringen van internationale studenten

20.35 uur Carine Bloemhoff, wijkwethouder Oude Wijken Gemeente Groningen: visie van gemeente

20.55 uur Barend Wind, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG: woningmarktperikelen

21.05 uur Pauze

21.30 uur Plenaire discussie

22.30 uur Sluiting

Piet Pellenbarg, bestuurslid van de Vrienden, zal de avond leiden

Datum: 17 oktober 2019

Tijd: 20.00 uur    

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Toegang vrij!