Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

Planologielezing met Jannemarie de Jonge - Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Wanneer:wo 18-10-2023 13:00 - 15:00
Waar:Duisenberg Paviljoen, Zernike Campus Groningen
Planologielezing
Planologielezing

Ontwerpend denken in dienst van maatschappelijke opgaven

De opgaven voor biodiversiteit, klimaat en een rechtvaardige leefomgeving zijn groot. Zo groot dat we fundamentele vragen moeten stellen bij principes en concepten die lang vanzelfsprekend leken. Denk aan maakbaarheid, functiescheiding, groei, schaalvergroting, bezit. De komende decennia staan in het teken van maatschappelijke transities die grote ruimtelijke impact hebben. De ontwerpende en plannende disciplines hebben een belangrijke rol in het voeden en begeleiden van die transities.

In Nederland kennen we een lange en toonaangevende traditie in ruimtelijke planning en ontwerp. Op welke punten is deze traditie nu nog behulpzaam en waar zit ze ons in de weg? Wat zijn constanten die van waarde blijven en wat vraagt om een paradigmashift? Jannemarie de Jonge zal tijdens de planologielezing ingaan op wat ontwerpend denken in essentie is en hoe we daar als ruimtelijke vakgemeenschap in dit cruciale tijdgewricht invulling aan kunnen geven.