Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs

Urban Gro Lab

Het Urban Gro Lab is een initiatief van de Gemeente Groningen en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De stad Groningen wordt door het laboratorium gebruikt als proeftuin voor hoogwaardig toegepast onderzoek dat zich op actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken richt. Het lab wil zo een bron van kennis en inspiratie zijn voor de leefbare stad van de toekomst, waarin wetenschap en praktijk worden verweven in een dynamisch stedelijk experiment.

Meer weten? Ga naar www.urbangrolab.nl

Logo's deelnemende organisaties
Logo's deelnemende organisaties
Laatst gewijzigd:26 oktober 2016 11:59
printOok beschikbaar in het: English