Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs
Header image Professional Development

1e Blog Melissa Dokter - Professional Development

Datum:11 mei 2016
Auteur:Melissa Dokter
Melissa Dokter
Melissa Dokter

 In het kader van het vak Professional Development, kijk ik bij advies en ingenieursbureau Witteveen+Bos mee met een projectteam. Hierbij kijk ik vooral mee met de werkzaamheden van een planoloog die bij het bedrijf op de afdeling gebiedsontwikkeling werkt. Mijn activiteiten voor het vak Professional Development zullen dan ook bestaan uit, het meeschrijven aan rapporten en het bijwonen van besprekingen.

Op 10 mei 2016 heb ik als lid van een projectteam bij Witteveen+Bos een sessie bijgewoond bij de gemeente Leeuwarden. Deze sessie was gepland als een start met betrekking tot een tweedelige opdracht met betrekking tot de Prinsentuin in Leeuwarden. Deze opdracht bestaat uit twee sporen, de eerste heeft betrekking tot het geplande onderhoud aan de paden in het park. Deze paden moeten vervangen worden voor 2018, wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa zal zijn. Het tweede pad bestaat uit het doen van onderzoek naar kansen om het concept van circulaire economie te implementeren in de Prinsentuin. Tijdens het gesprek, dat ik samen met de projectleider en de projectdirecteur heb bijgewoond, werd het plan van aanpak voor de opdracht besproken en was er gelegenheid tot het stellen van extra vragen. Bij de bespreking viel mij op dat het allemaal, mijns inziens, nog wat weinig concreet was. Er werd afgesproken dat er van beide kanten een team zal worden vastgesteld, waarnaar er binnenkort een tweede bespreking zal volgen. Persoonlijk moet ik wel heel erg 'wennen' aan de hoge mate van abstractie waarop de projecten in het begin werken, ik ben zelf een persoon die graag meteen iets concreets op tafel wil leggen. Ik besef nu dat dit, vooral in het geval van activiteiten van Witteveen+Bos, die toch wel vaak wat technischer van aard zijn, dit niet mogelijk is. Dit heb ik ook met de projectleider besproken en zij gaf zelfs aan dat de bespreking met de gemeente, die ik nog redelijk globaal vond, juist: 'nu al heel erg concreet' was. Ik haal hieruit dat ik mij beeld van wat ik concreet vind, wellicht iets zal moeten aanpassen, in ieder geval met betrekking tot de meer technische vraagstukken.

Het bijwonen en het voorbereiden van de bespreking bij de gemeente Leeuwarden, was erg interessant. Ik heb me mogen verdiepen in het concept circulaire economie. Daarnaast heb ik een goed idee gekregen van hoe besprekingen in het werkveld er daadwerkelijk aan toe gaan.

Reacties

Reacties laden...