Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs
Header image Professional Development

3de BLOG REINA DRENTH - PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Datum:02 mei 2016
Auteur:Reina Drenth

Vandaag de laatste toevoeging aan dit blog over mijn stageopdracht voor het vak professional development en mijn I&M aantekening bij Rijkswaterstaat.

Gastlezing Sylvia Borren (directeur Greenpeace)

Voor het vak Reinventing Environmental Planning bij de Rijksuniversiteit Groningen heb ik samen met een medestudent een  gastlezing georganiseerd van Sylvia Borren (de huidige directeur van Greenpeace Nederland). Het gastcollege maakte deel uit van een reeks gastcolleges die door “Team I&M” werden georganiseerd. De colleges werden gegeven in de vorm van het televisieprogramma College Tour, een gedeelte in de vorm van een lezing en een gedeelte met vragen vanuit de zaal. Voor het gastcollege was ik hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de organisatorische taken. Ik vond het erg leuk om een gastlezing te organiseren. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om helder en duidelijk te communiceren. Het gastcollege was daardoor een groot succes. Ik heb veel positieve reacties gehad, zowel vanuit de zaal als van de docent.

Workshop en afsluiting stageopdracht

Ter afsluiting van mijn stageopdracht heb ik een workshop georganiseerd bij het ministerie van infrastructuur en milieu (I&M). Hier heb ik de bevindingen uit mijn rapportage gepresenteerd en als gevolg hierop ontstond een inhoudelijke discussie onder de deelnemers van de workshop. Aan het einde van de workshop heb ik veel positieve reacties gehad en heeft het een nuttige bijdrage geleverd aan de discussie omtrent het milieuprogramma PAS en de Omgevingswet.

Kortgeleden heb ik mijn stageopdracht dan ook afgesloten met een eindevaluatie. Hierbij waren mijn begeleider bij Rijkswaterstaat, mijn afdelingshoofd en een begeleider van de I&M aantekening aanwezig. Ook hier weer positieve reacties, waaronder dat ik erg resultaatgericht ben en goed meedeed met de afdeling. Al met al kan ik concluderen dat mijn stage erg geslaagd is. Ik heb veel geleerd en nieuwe inzichten verworven. Ook heb ik mijn leerdoelen behaald, waarbij ik mijn strategische adviesvaardigheden heb verbeterd en meer geleerd heb over Rijkswaterstaat als organisatie. Nu op naar de afronding van mijn studie!