Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Onderwijsvisie FRW

Het domein van Sociale Geografie en Planologie draait om de complexe relatie tussen mensen – de maatchappij – en hun omgeving – ruimte. Als faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) zijn we toegewijd om deze relatie beter te leren begrijpen. Ons motto weerspiegelt dit: ‘Making Places Better Together’. Wij zijn van mening dat de wereldwijde en lokale verbetering van welzijn het best kan worden bereikt door innovatie en ruimtelijke transformatie die sociaal aanvaardbaar en duurzaam is. Daarom doen we wereldwijd toonaangevend en onderscheidend onderzoek dat helpt deze visie te realiseren. Dit onderzoek komt terug in onze opleidingen. We willen onze alumni - de toekomstige makers van ruimte - helpen om buurten, steden, regio's en landen beter te maken. We helpen ze om complexiteit, contextualiteit en gemeenschappen te begrijpen door een sociaal-ruimtelijke benadering te gebruiken. We ontwikkelen hun theoretische vaardigheden in het bevragen, analyseren en conceptualiseren van ruimtelijke processen in een transdisciplinaire setting; evenals hun praktische vaardigheden in samenwerking, communicatie en implementatie.

De onderwijsvisie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is hierop gebaseerd en richt zich op de volgende thema's:

  • We streven ernaar dat onze studenten onafhankelijke academici worden. We dagen hen uit om de wereld op een analytische manier te bekijken door vragen te stellen, bestaande theorieën toe te passen, bewijs te verzamelen en academische conclusies te trekken op een kritische manier. Studenten leren de relatie tussen mensen en plaatsen te begrijpen: hoe mensen plaatsen ervaren, betekenis geven; hoe mensen samenwerken om te beslissen hoe ze van plaats kunnen veranderen; hoe plaatsen zinvol, veilig en leefbaar worden. Na het afstuderen verwachten we dat onze alumni 'samen betere plaatsen maken'. Voor onze onderwijsprogramma's betekent dit dat elke bachelor- en masteropleiding een duidelijke identiteit heeft binnen het onderwijslandschap om succesvol te zijn in het aantrekken van studenten en om deze studenten in staat te stellen zich op de arbeidsmarkt te positioneren.
  • Betrokkenheid bij de maatschappelijke uitdagingen van vandaag is de kern van ons onderwijs. We brengen vaak regionale, nationale of internationale praktijkvoorbeelden in met behulp van gastcolleges door professionals, excursies, veldwerk, illustratieve voorbeelden van cases en opdrachten die op echte situaties zijn gebaseerd. Een verscheidenheid aan werkvormen vinden we belangrijk: niet elke student heeft dezelfde leerstrategie en niet elke leeruitkomst wordt het best gediend door dezelfde werkvorm.
  • Het onderzoek en onderwijs binnen FRW zijn nauw met elkaar verbonden, zodat studenten de inzichten en de technieken leren om dergelijke inzichten zelf te verwerven. Vooral in de masters, maar ook in de bachelors weerspiegelt de inhoud van de opleiding ons onderzoeksprogramma. We geven de studenten daarmee de nodige vaardigheden, attitudes en kennis die ze nodig hebben om succesvol te kunnen concurreren op een internationale arbeidsmarkt. Wij denken dat de beste manier om studenten hierop voor te bereiden is hen uit te rusten met gretigheid om te leren, met een integraal perspectief op de samenleving en plaatsen.
  • Onze faculteit is begonnen aan een ambitieuze internationaliseringsstrategie om de kwaliteit van onze programma's voor zowel Nederlandse als niet-Nederlandse studenten te verbeteren. We bieden onze studenten een internationaal perspectief door het concept van de international classroom toe te passen, een vorm van internationalisering van het curriculum. Voor ons betekent dit inclusief, geactiveerd leren waarbij we diversiteit gebruiken als bron, door middel van doelgerichte interactie die is afgestemd op een zinvol curriculumontwerp met geïnternationaliseerde leerresultaten. We streven naar internationale, Engelstalige onderwijsprogramma's en een academische en sociale omgeving waarin culturele verschillen tussen student/student, staf/student en staf/staf dienen als een kans om van elkaar te leren. Dit stelt studenten en medewerkers in staat hun volledige potentieel te ontwikkelen, op een toegewijde en respectvolle manier samen te werken en een verantwoorde bijdrage te leveren aan de academische wereld en de samenleving.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 13:34
printView this page in: English