Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Onderwijsvisie FRW

De onderwijsvisie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is vanzelfsprekend geënt op die van de RUG. De aandacht is vooral gericht op de volgende vier thema’s:

  1. De relatie tussen onderwijs en onderzoek. Onderzoek en onderwijs zijn in de faculteit nauw met elkaar verweven. Het onderzoek is ondergebracht in het Urban and Regional Studies Institute (URSI) en richt zich op het facultaire onderzoeksprogramma tWIST (‘towards Wellbeing, Innovation and Spatial Transformation’). In tWIST werken onderzoekers van de verschillende disciplines van geografie, planologie en demografie samen.
  2. Een leercultuur met een basis in betrokkenheid bij de opleiding en het vakgebied; met ambities gericht op niveau en studiesucces.
  3. Internationalisering, met name gericht op de international classroom.
  4. Talent(h)erkenning en waardering voor excellentie en ambitie.
Laatst gewijzigd:14 september 2016 13:17
printView this page in: English