Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Data buluitreikingen 2018 en deadlines bij FRW


Bachelorbullen

Vrijdag 9 maart 2018

Alle cijfers moeten uiterlijk 9 februari 2018 bij Bureau Onderwijs binnen zijn. Student moet het "aanvraagformulier bachelorbul" uiterlijk 12 februari inleveren in het geval de student mee wilt doen met de buluitreiking van 9 maart.

Let op: indien je per 1 februari met je master wilt beginnen, dienen de resultaten van alle onderdelen gedateerd te zijn vóór 1 februari.

Vrijdag 5 oktober 2018

Alle onderdelen moeten uiterlijk 27 juli 2018 afgerond zijn. Student moet het "aanvraagformulier bachelorbul" uiterlijk 31 juli inleveren om de inschrijving voor de master per 1 september soepel te laten verlopen.


Masterbullen

Vrijdag 16 februari 2018

Alle cijfers moeten uiterlijk 19 januari 2018 bij Bureau Onderwijs binnen zijn. Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 22 januari inleveren in het geval de student mee wil doen aan de buluitreiking van 16 februari.

Vrijdag 15 juni 2018

Alle cijfers moeten uiterlijk 18 mei 2018 bij Bureau Onderwijs binnen zijn. Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 22 mei inleveren in het geval de student mee wil doen aan de buluitreiking van 15 juni.

Vrijdag 19 oktober 2018

Voor afgestudeerden in Population Studies, Environmental and Infrastructure Planning en Socio-Spatial Planning

Wil je per 31-08-2018 afstuderen?
Alle onderdelen dienen in dit geval op 31-08-2018 afgerond te zijn. Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 1 september inleveren in het geval student mee wil doen aan buluitreiking van 19 oktober en afstudeert per 31-08-2018.

Lukt het niet om uiterlijk 31-08-2018 alles af te ronden?
Dan moet je je herinschrijven voor het nieuwe collegejaar. Dit moet voor eind augustus rond zijn!! Dus overleg op tijd met je begeleider wanneer je je thesis af kunt ronden. Na 31 augustus kun je je niet meer inschrijven per 1 september! Heb je je per 1 september heringeschreven dan moeten (om alsnog mee te kunnen doen met de buluitreiking van 19 oktober) alle cijfers uiterlijk 21 september bij Bureau Onderwijs binnen zijn. De student kan zich dan per 1 oktober weer uitschrijven. Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 24 september inleveren in het geval student mee wil doen aan buluitreiking van 19 oktober.

Vrijdag 2 november 2018

Voor afgestudeerden in Economic Geography, Cultural Geography, Real Estate Studies, Research Master in Spatial Sciences en Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Wil je per 31-08-2018 afstuderen?
Alle onderdelen dienen in dit geval op 31-08-2018 afgerond te zijn. Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 1 september inleveren in het geval student mee wil doen aan buluitreiking van 2 november en afstudeert per 31-08-2018.

Lukt het niet om uiterlijk 31-08-2018 alles af te ronden?
Dan moet je je herinschrijven voor het nieuwe collegejaar. Dit moet voor eind augustus rond zijn!! Dus overleg op tijd met je begeleider wanneer je je thesis af kunt ronden. Na 31 augustus kun je je niet meer inschrijven per 1 september! Heb je je per 1 september heringeschreven? Dan moeten (om alsnog mee te kunnen doen met de buluitreiking van 2 november) alle cijfers uiterlijk 5 oktober bij Bureau Onderwijs binnen zijn.  Student moet het "aanvraagformulier Masterbul" uiterlijk 8 oktober inleveren in het geval student mee wil doen aan buluitreiking van 2 november.


Algemeen

De afstudeerdatum is de dag waarop het laatste onderdeel van het goedgekeurde programma is afgerond. Rond je bv. je goedgekeurde programma af op 3 november (laatste tentamen of afstudeerwerkstuk staat gedateerd op 3 november) dan is je afstudeerdatum 3 november en kun je in Studielink het verzoek doen om per 1 december (de 1e van de maand volgende op je afstudeerdatum) uitgeschreven te worden.

Laatst gewijzigd:14 mei 2018 13:49
printView this page in: English