Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Onderwijsprogramma FRW

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen biedt twee bacheloropleidingen aan: Sociale Geografie & Planologie en Technische Planologie. Daarnaast worden de volgende masteropleidingen aangeboden: Culturele Geografie (Cultural Geography), Economische Geografie, Environmental and Infrastructure Planning, Lerarenopleiding Aardrijkskunde (1- en 2-jarig), Population Studies, Real Estate Studies, Researchmaster in Regional Studies en Sociale Planologie.

Vastleggen onderwijsprogramma

Elk studiejaar wordt het onderwijsprogramma van deze opleidingen vastgesteld. Het actuele onderwijsprogramma met de bijbehorende vakbeschrijvingen en gebruikte literatuur is te vinden in Ocasys . Let goed op het genoemde studiejaar boven in het scherm. Een algemene beschrijving van de verschillende bachelor- en masteropleidingen is te vinden op de algemene RUG-website.

Examenprogramma's

Een student volgt altijd het examenprogramma van het studiejaar waarin de student gestart is met de opleiding. Bekijk de examenprogramma’s van de bacheloropleidingen (vanaf 2010) en masteropleidingen (vanaf 2013). Voor oudere programma’s en met vragen over de examenprogramma’s kunnen studenten terecht bij de studieadviseurs, study.advice.fss@rug.nl.

Overgangsregeling en aanpassing onderwijsprogramma

Wanneer er grote veranderingen in het programma hebben plaatsgevonden, wordt er een overgangsregeling vastgesteld. Kleine aanpassingen in het programma ten opzichte van het vorige studiejaar worden weergegeven in het overzicht gewijzigde vakken/vakcodes.

De overgangregelingen voor cohort 2014-2015 kan je hier vinden.

Vrijstellingen en aanpassingen


Wanneer een student meent recht te hebben op een vrijstelling of een aanpassing in het programma, dan dient de student daarvoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Een verzoek aan de examencommissie dient in ieder geval naam en studentnummer van de student en de achterliggende bewijsstukken te bevatten. Verzoeken kunnen per e-mail gericht worden aan de secretaris van de examencommissie, dhr. prof. dr. D. Strijker, of op papier worden ingeleverd in het postvak van prof.dr. Strijker op de 2e verdieping van het Mercator, landleven 1.

Laatst gewijzigd:11 juli 2018 15:03
printView this page in: English