Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs

Bachelor Human Geography & Urban and Regional Planning

Voorheen bachelor Sociale Geografie en Planologie
Human Geography & Urban and Regional Planning
Human Geography & Urban and Regional Planning

Waarom is de werkloosheid in sommige gebieden hoger dan in anderen? Wat zijn de sociale en economische gevolgen in krimpgebieden? Hoe ga je om met verschillende partijen om nieuwe woongebieden te ontwerpen en realiseren? Deze vragen leer je te beantwoorden tijdens de bacheloropleiding Human Geography and Urban and Regional Planning, voorheen de bachelor Sociale Geografie en Planologie.

Iets voor jou?

Je hebt een brede belangstelling voor de wereld om je heen en bent geïnteresseerd in de inrichting van je eigen leefomgeving en die van anderen. Je moet logisch en analytisch kunnen denken, dat is belangrijk voor het interpreteren van gegevens. Je moet soms zelf gegevens verzamelen, bijvoorbeeld via enquêtes. Je moet dus houden van een combinatie van bureau‑ en veldwerk.

Sociale Geografie en Planologie

De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie/Human Geography & Urban and Regional Planning duurt drie jaar. De opleiding is volledig Engelstalig. In het eerste jaar krijg je inleidende vakken over economische geografie, demografie en ruimtelijke planning. Het tweede jaar draait om verbreding en verdieping van je kennis en het verbeteren van de vaardigheden die je in het eerste jaar hebt geleerd. Het derde jaar begin je met keuzevakken of een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken, dat je buiten de faculteit kunt volgen (ook in het buitenland). Afsluitend volgt er een onderzoeksproject, waarmee je aantoont dat je de kennis en kwaliteiten hebt ontwikkeld die nodig zijn om een sociaal geograaf en/of ruimtelijke planner te worden. Hierna kan je kiezen uit een breed aanbod aan masteropleidingen, om je verder te specialiseren. Excellente studenten kunnen in het Honours College een verzwaard programma volgen.

Mogelijke beroepen, na je master

Ruimtelijk adviseur, planoloog, beleidsmaker bij de overheid, vooral bij de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken en Economische Zaken, docent aardrijkskunde

Meer weten?

Meer info over studie en voorlichting én een magazine vind je op http://www.rug.nl/bachelors/human-geography-urban-and-regional-planning/


Erik Krijnsen
Erik Krijnsen

Erik Krijnsen, derdejaars Sociale Geografie en Planologie/Human Geography & Urban and Regional Planning:

‘In de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie leer je hoe mensen de wereld op een bepaalde manier ervaren en zien. Als ik naar het journaal kijk zijn er veel berichten die aan mijn studie gerelateerd zijn en deze berichten spreken mij dan ook het meest aan. Of het nou om economie, politiek of natuurrampen gaat, door mijn opleiding begrijp ik hoe deze aspecten invloed hebben op mensen en hun leefomgeving. Bij een van mijn vakken moest ik een nieuw ontwerp maken voor de Grote Markt. Voor deze casus had ik een technische oplossing gevonden, waarna een studiegenoot mij erop wees dat ik geen rekening had gehouden met ouderen die minder mobiel zijn. Door samen te werken en het vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken te bekijken konden we een beter plan maken voor het gebied. Vooral de dynamiek en samenwerking maakt ons vakgebied uniek.’

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 16:37