Skip to ContentSkip to Navigation

Inloggen op het RUG CMS

Medewerkers van de RUG kunnen hier inloggen met hun RUG-account om:

  • toegang te krijgen tot een intranet van de faculteit, dienst of afdeling,
  • de Medewerkerpagina (MePa) te wijzigen,
  • bewerkingen uit te voeren als redacteur.

Heeft u nog geen toegang tot uw intranet, neem dan contact op met de portalcoördinator van uw faculteit of afdeling.

RUG-account
Wachtwoord

Door het inloggen verklaart u zich te conformeren aan de Regelgeving voor werken met het RUG CMS.

RUG CMS v11.5.1