Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOrganisatieVakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie
Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Profiel

De vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie vormt een levendige en internationaal opererende groep academici die vooraanstaand werk in hun veld doen. Het vakgroepsonderzoek heeft een sterk interdisciplinaire focus. Een deel van de staf werkt op het kruispunt van filosofie en disciplines als cognitiewetenschappen, psychologie, en economie. Andere leden ontwikkelen nieuwe thema’s en perspectieven op sociale, politieke en cultuurfilosofie. De vakgroep kent een breed scala aan filosofische benaderingen, van conceptueel tot empirisch, van speltheoretisch tot historisch-kritisch en van Kantiaans tot constructivistisch. Zij erkent het belang zowel van publicaties in internationaal toonaangevende tijdschriften als van maatschappelijke betrokkenheid van filosofen als intellectuelen in een publieke context.

Onderzoekseminars, colloquia

De vakgroep heeft twee maandelijkse onderzoekseminars, ‘Grundlegung’ en ‘RiDe’ (Research in Debate). Stafleden, promovendi en researchmasterstudenten binnen de vakgroep presenteren en bediscussiëren hier hun werk. De vakgroep organiseert tevens regelmatig lezingen door gastsprekers die algemeen toegankelijk zijn.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 16:10
printOok beschikbaar in het: English