Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOrganisatieVakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie
Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Profiel

De vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie vormt een levendige en internationaal opererende groep filosofen. Een deel van de staf werkt op het kruispunt van filosofie en disciplines als cognitiewetenschappen, psychologie, en economie. Andere leden werken op het gebied van de sociale, politieke en cultuurfilosofie, en/of op het gebied van de metaethiek, normatieve ethiek, of toegepaste ethiek. De vakgroep kent een breed scala aan filosofische benaderingen—van speltheorie tot kritische theorie, en van Kantianisme tot vergissingstheorie—in levendige onderlinge dialoog. Onderzoeksresultaten worden verspreid via academische publicaties in internationaal toonaangevende tijdschriften en via bijdragen aan het bredere maatschappelijke debat.

Onderzoekseminars, colloquia

De vakgroep heeft twee maandelijkse onderzoekseminars. Stafleden, promovendi en researchmasterstudenten presenteren en bediscussiëren hier hun werk. De vakgroep organiseert tevens leesgroepen, workshops, en lezingen door gastsprekers.

Laatst gewijzigd:17 april 2018 13:53
printView this page in: English