Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOrganisatie

Bestuur, raad en commissies

2018-2019

Faculteitsbestuur
Bestuur Lodi Nauta, Decaan
Fred Keijzer, Vice-decaan
Marga Hids, Directeur Bedrijfsvoering
Willem Noordink, studentlid
Faculteitsbestuur 2018-2019
Faculteitsbestuur 2018-2019
Faculteitsraad
Raad Samenstelling van de faculteitsraad
Facultaire commissies
Arbo-cie Henk Merk (coordinator)
Siepie Blom
J.P. Uit Oude Groeneveld
Bibliotheek-cie Jacob van Sluis (vz)
Marc Pauly
Bianca Bosman
Allard Tamminga
EHBO en bedrijfshulpverlening Barteld Kooi
Fré Moorrees
Arnold Veenkamp
Judith Vega
Hauke de Vries
Harrie ten Have
Siepie Blom
Hans Harbers
Examencommissie Jan Albert van Laar (vz)
Allard Tamminga
Eddo Evink
Titus Stahl
Casper Zijlstra (extern adviseur)
Bestuur Facultair Onderzoeksinstituut (GRIPh) Barteld Kooi (vz)
Marga Hids (ambt secr)
Frank Hindriks
Martin Lenz
Lodi Nauta
Pauline Kleingeld
Jeanne Peijnenburg
Jan-Willem Romeijn
Bart Streumer
Internationalisering Regine van Groningen
Kunst Marion Vorrink
Onderwijs Opleidingsdirecteur: Jeanne Peijnenburg
Directeur Graduate School: Bart Streumer
Onderwijsmanager: Arnold Veenkamp
Opleidingscommissie Jan-Willem Romeijn (vz)
Titus Stahl
Tamer Nawar
Andreas Schmidt
Eli Valk, bachelorstudent
Linda Ham, WveW-student
Niek van Doorn, masterstudent
Johannes Wickleder, PPE-student
Opleidingscommissie Graduate School Titus Stahl (vz)
Jan-Willem Romeijn
Frederik Tuinman (adviserend Researchmaster studentlid)
Wessel van Dommelen (adviserend PhD studentlid)
Harrie ten Have (adviserend lid)
Studiebegeleiders Studieadviseur: Janine Weeting
Coördinator Stages: Marc Pauly
Coördinator Research Master: Daan Evers
Coördinator Vaardighedenonderwijs: Anne Margot Lambers
Coördinator studentmentoren: Lin Kok
Toelatingscommissie PPE Andreas Schmidt (vz)
Justin Bruner
Toelatingscommissie RM Han Thomas Adriaenssen (vz)
Leah Henderson
Martin Lenz
Vakgroepsvoorzitters
en -secretarissen
GF: vz Martin Lenz, secr Tamer Nawar
ESPF vz Pauline Kleingeld, secr Herman Veluwenkamp en Judith Vega
TF: vz Jan-Willem Romeijn, secr Emar Maier
Webredactie Fré Moorrees (vz)
Emar Maier
Andrea Sangiacomo
Titus Stahl
Universitaire commissies
Universitaire Commissie voor het Onderwijs Arnold Veenkamp
Universitaire Commissie voor de Wetenschap Martin Lenz
Laatst gewijzigd:04 januari 2019 13:09
printView this page in: English