Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

We zijn de waarheid uit het oog verloren

Symposium Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied met Kees Kraaijeveld

Post-truth werd door de Oxford Dictionary uitgeroepen tot woord van het jaar 2016. Het jaar ook van de alternative facts van Trump en de vele onwaarheden die de ronde deden in de Brexit-campagne. Fact-free politics bij uitstek. Om nog maar te zwijgen over de sprookjes inzake het verband tussen inenting en autisme. Kortom, steeds vaker wordt met de waarheid een loopje genoemen. Een veel gehoorde remedie: "Laat de feiten weer spreken. De waarheid terug als centrale waarde!" Dat is ook het betoog van de gastspreker van dit colloquium Kees Kraaijeveld. Een fragment uit zijn artikel in De Volkskrant van 8 oktober 2016 'We zijn de waarheid uit het oog verloren. Weg met relativisme en cynisme':

We moeten de waarheid verdedigen tegen relativisme, tegen gemakzuchtige tolerantie en tegen de wals van democratische gelijkheid. Als we de zoektocht naar de waarheid blijven relativeren, als we blijven ontkennen dat er zoiets bestaat als een meer en een minder waar en als we experts koppig als onze gelijke blijven zien, dan zullen paranoia en wantrouwen nog meer de overhand krijgen. En met het verlies van onze 'high trust'-samenleving verdwijnen ook alle politieke, sociale, culturele, juridische én economische voordelen die daarbij horen. Dit mogen we niet laten gebeuren. Alleen met de waarheid hoog in het vaandel kunnen we samenleven in een maatschappij waarin we elkaar kunnen vertrouwen: in truth we trust.

Kees Kraaijeveld (filosoof, psycholoog en directeur van de Argumentenfabriek) zal dit standpunt uit de doeken doen, gevolgd door commentaren van Hans Harbers en het duo Coos Engelsma en Job de Grefte, waarna discussie – ook met de zaal – onder leiding van Catarina Dutilh Novaes. Dit symposium is georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Filosofie.

Waar en wanneer?

Faculteit Wijsbegeerte, zaal Omega
Woensdag 12 april, 15:00 - 17:00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Laatst gewijzigd:03 december 2018 12:41