Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

De Stad als Interface

Lezing door Martijn de Waal, georganiseerd door de vakgroep Praktische Filosofie

Digitale en mobiele media zijn de afgelopen jaren steeds meer een belangrijke rol gaan spelen in het alledaagse stedelijke leven. Smartphones, sociale netwerken, gps-navigatie, sensornetwerken en smart cards zoals de OV-chip kaart hebben ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we ons door de stad bewegen en onze stedelijke omgeving ervaren.

In mijn proefschrift De stad als interface (verdedigd aan de RUG, januari 2012) ben ik ingegaan op de vraag wat de opkomst van deze ‘urban media’ en hun interfaces betekenen voor de stedelijke openbaarheid. Dat is een urgent thema: volgens klassieke stedenbouwkundige en filosofische opvattingen is deze openbaarheid essentieel voor het voortbestaan van de stad als open democratische ‘gemeenschap van vreemden’. Mede door de opkomst van digitale technologieën is haar voortbestaan verre van verzekerd.

Op dit moment speelt in de discussie een libertair en neo-liberaal stedelijke ideaal een dominante rol. ‘Urban media’ beloven de stad efficiënter te maken en de ruimtelijke beleving steeds meer af te stemmen op de persoonlijke wensen van gebruikers. Maar geredeneerd vanuit een ideaal van de stad als open democratische samenleving zijn er wel degelijk ook kansen om de stad juist socialer te maken met behulp van digitale media, en zo de stedelijke openbaarheid op nieuwe manieren tot leven te brengen.

Spreker

Dr. Martijn de Waal is mede-oprichter van The Mobile City, een denktank en onderzoeksgroep op het gebied van nieuwe media en stedelijk ontwerp. Met zijn bureau The Public Matters onderzoekt hij de toekomst van de publieke sfeer voor onder meer NGO's, omroepen, overheidsorganisaties en culturele instellingen. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan de masteropleiding journalistiek van de UvA.

Waar en wanneer?

Woensdag 6 juni 2012
15.15-17.00 uur
Faculteit Filosofie, zaal Omega

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39