Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Het Morele Instinct: over de neurobiologie van de moraal

Lezing gehouden door prof.dr. Jan Verplaetse (Universiteit Gent)

 

De droom om de menselijke moraal te lokaliseren of te verbeteren is niet nieuw. Al vanaf de negentiende eeuw speculeerden wetenschappers over het bestaan van een `moreel orgaan´ of een `ethisch centrum´ in het brein. Aangemoedigd door medische ontdekkingen, klinische cases en nieuwe technologieën hadden neurowetenschappers altijd al de ambitie om de moraal in het menselijke lichaam te lokaliseren. Die zoektocht boekte toen geen bevredigend resultaat. Vandaag is het onderzoek naar het morele brein terug. Op dit ogenblik brengt men hersenprocessen in kaart die verantwoordelijk zijn voor het opwekken van morele gevoelens, het meeleven van andere mensen, het verwerven van sociale vaardigheden of het totstandkomen van antisociaal gedrag. Voor het eerst in de geschiedenis vinden neuropsychiaters waarneembare breinafwijkingen bij criminelen en psychopaten. Op dit ogenblik weet niemand welke richting dit onderzoek uitgaat. Volgt er opnieuw een ontgoocheling of een echte doorbraak waardoor menselijke moraliteit een manipuleerbaar verschijnsel wordt? In deze lezing geeft JanVerplaetse een stand van zaken van dit opmerkelijke onderzoek naar de neurobiologische wortels van onze moraal.

Jan Verplaetse is de auteur van Het morele brein (Garant, 2006), Het morele instinct: over de natuurlijke oorsprong van onze moraal (Nieuwezijds, 2008) en Localizing the moral sense: neuroscience and the search for the cerebral seat of morality, 1800-1930 (Springer, 2009). Hij is docent moraalfilosofie aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Gent. Hij is tevens initiatiefnemer van The Moral Brain, een interdisciplinair team van wetenschappers die neuropsychologisch onderzoek bundelen en verrichten naar hersenprocessen die moreel gedrag bij mensen mogelijk maken of immoreel gedrag helpen verklaren. In 2006 organiseerde hij de internationale conferentie `Double Standards: towards an integration of evolutionary and neurological perspectives on human morality´ (Ghent, October, 20th and 21st 2006) en was hij gastcurator van de tentoonstelling `Voorbij Goed en Kwaad´ (i.s.m. Museum Dr Guislain, Gent, oktober 2006 tot April 2007). In 2009 publiceerde deze onderzoeksgroep: The moral brain: essays on the evolutionary and neuroscientific aspects of morality (Springer). www.themoralbrain.be

 

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39