Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Sjaak Koenis: Democratie en Ressentiment

Dus kunnen we ons afvragen (1.) wat was/is de aard en de bron van dat ressentiment in beide gevallen? En (2) hoe verhouden zich beide bewegingen  tot de stand van de democratie toen en nu? Centrale claim van de lezing is dat ons begrip van democratie aan herziening toe is. In plaats van democratie op te vatten als realisering van het goede leven zullen we meer aandacht moeten besteden aan de voortdurendende spanning tussen gelijkheid en ongelijkheid en het ressentiment dat daaruit voortvloeit.

 

Sjaak Koenis is als universitair hoofddocent verbonden aan de Capaciteitsgroep Wijsbegeerte van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht. Hij publiceerde o.a. Het verlangen naar cultuur; Nederland en het einde van het geloof in een moderne politiek. Amsterdam: Van Gennep, 2008, en Het verlangen naar gemeenschap; politiek en moraal in Nederland na de verzuiling. Amsterdam : Van Gen­nep, 1997.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39
printView this page in: English