Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Karina van Dalen-Oskam: Digital Humanities

Symposium Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied

Gaat 'Digital Humanities' de geesteswetenschappen veranderen? Karina van Dalen-Oskam denkt van wel.

De grote toename in het aantal digitaal beschikbare bronnen voor geesteswetenschappelijk onderzoek maakt dat het voor onderzoekers noodzakelijk is om nieuwe zoekstrategieën te ontwikkelen. Zij ontkomen er niet aan om nieuwe computerhulpmiddelen in te zetten om de vele hits in het onderzoek gemakkelijker te kunnen overzien. Maar ook de vele misses die er met de hits meekomen maken veranderingen noodzakelijk. Hoe gaan we om met veel meer materiaal dan ooit tevoren? Wat moeten we doen om onze observaties en conclusies te onderbouwen? Hoe belangrijk is het dat observaties controleerbaar en herhaalbaar zijn? Een aantal voorbeelden zal illustreren op welke manieren digital humanities de aard en methoden van geesteswetenschappelijk onderzoek beïnvloedt.
Prof.dr. Karina van Dalen-Oskam

Prof.dr. Karina van Dalen-Oskam is hoogleraar Computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, hoofd van de afdeling Letterkunde van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en president van de European Association for Digital Humanities (EADH)

Symposium: Digital Humanities
Symposium: Digital Humanities
Coreferaat prof.dr.ir. John Nerbonne

Na haar lezing volgt een coreferaat van prof.dr.ir. John Nerbonne, hoogleraar Alfa-informatica aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen.

Waar & wanneer?

Woensdag 15 april 15:00 – 17:00
Faculteit Wijsbegeerte, Oude Boteringestraat 52, Zaal Omega

Laatst gewijzigd:06 februari 2018 11:04