Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

De kunstscene: een ideale productie-eenheid binnen de postfordistische economie

De socio-logica van de kunstwereld is kortom een standaard productiemodel geworden. Binnen de hype van creatieve steden omarmen overheden dit model van het postfordisme en verbinden zich alzo naadloos met de mondiaal heersende neoliberale markteconomie.

In deze lezing wordt voor het eerst de economische functionaliteit van de scene belicht. Sociologen bogen zich tot nu toe nauwelijks over het fenomeen. Ze hebben wel definities en indicatoren voor groepen, subculturen, netwerken, categorieën en sociale klassen ontworpen, maar de scene als maatschappelijke en economische categorie bleef veruit buiten schot. Met zijn los-vaste relaties van urbane intimiteit is de scene echter hét productiemodel binnen een hypermobiele wereldeconomie. De scene modelleert sociale relaties voor een complexe ideeëneconomie en –maatschappij waarin zien en gezien worden productief en functioneel zijn. Dit gekoppeld aan de noodzaak van talige virtuositeit en performativiteit binnen immateriële arbeidsprocessen, maakt de theaterscene als metafoor voor de contemporaine sociale organisatie bijzonder relevant.

Met de maatschappijkritische theorieën van Michel Foucault, Paolo Virno, Michael Hardt en Antonio Negri krijgt de scene een waar gezicht en wordt ze als sociologische en misschien wel filosofische categorie onderzoekswaardig verklaard.

Pascal Gielen doceert kunstsociologie en cultuurpolitiek aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij leidt tevens het lectoraat Kunstpraktijk in de Samenleving aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Gielen schreef verschillende boeken over kunst en de institutionele context ervan. Zijn laatste drie publicaties uit 2009 zijn ‘The Art Biennial as a Global Phenomenon’ (coredactie Jorinde Seijdel), ‘Being an Artist in Post-Fordist Times’ (coredactie Paul De Bruyne) en de monografie ‘The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Memory and Post-Fordism’.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39