Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Promotie Han Thomas Adriaenssen

Wanneer:do 26-09-2013 om 12:45
Waar:Aula, Academiegebouw (Broerstraat 5)
Han Thomas Adriaenssen (Geschiedenis van de Filosofie) verdedigt zijn proefschrift:
Knowledge and the Veil of Representations. A Comparison of Late-Medieval and Early-Modern Critiques of Species and Ideas. Promotor: Lodi Nauta