Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Oratie Boudewijn de Bruin: "Dat had je moeten weten"

Wanneer:di 09-04-2013 om 16:00
Waar:Academiegebouw, Aula

We moeten de discussie over de graaicultuur in de financiële sector nu achter ons laten en de aandacht richten op de incompetentie van bankiers. Dat laatste is minstens zo ernstig als de veronderstelde slechte moraal in de financiële wereld. Het is bovendien wel degelijk óók een ethische kwestie, want handelen tegen beter weten in, of handelen zonder te willen weten wat de gevolgen zijn, is een moreel kwaad. Dat zegt de Groningse hoogleraar Financiële Ethiek Boudewijn de Bruin op 9 april 2013 in zijn oratie. Hij spreekt van epistemische ondeugd in de financiële wereld. Lees de volledige samenvatting van deze oratie