Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsNieuwsarchief

Nieuwsarchief 2008

December 2008

Door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO is aan prof. dr. Lodi Nauta een VICI-subsidie toegekend voor zijn project Humanists as Philosophers: The Place of Renaissance Humanism in the History of Thought.

December 2008 Promotie Kim van Gennip. Proefschrift: Wittgenstein's On Certainty in the making: studies into its philosophical and historical background. Promotor: prof.dr. M.R.M. ter Hark.
Oktober 2008
John North overleden
Op vrijdag 31 oktober j.l. is, na een langdurig ziekbed, thuis in Oxford prof. dr. John D. North overleden. Hij was emeritus hoogleraar 'history of science and philosophy' aan de Groningse Faculteit Wijsbegeerte. North was een eminent geleerde die op niet te onderschatten wijze heeft bijgedragen aan het internationale onderzoeksklimaat aan de faculteit.  In Memoriam John North door Lodi Nauta (NL)
In Memoriam John North by Lodi Nauta (in English)
Oktober 2008

Wijsbegeerte in Groningen 2 x Nr. 1
De Groningse Faculteit Wijsbegeerte is in de jaarlijkse Elsevier-enquête over 'de beste studies 2008' twee keer op nummer 1 geplaatst, door studenten én door hoogleraren. Vorig jaar stond Groningen bij de studenten ook al op 1, bij de hoogleraren op 2 (en twee jaar geleden precies andersom).

Oktober 2008

Bachelor Honours Traject Wijsbegeerte
Met ingang van het studiejaar 2008-2009 is het voor eerstejaars studenten Wijsbegeerte mogelijk mee te doen aan een Bachelor Honours traject. Dit traject is bedoeld voor gemotiveerde en ambitieuze studenten die hun talent voor wetenschappelijk onderzoek willen ontwikkelen. Het programma is een aanvulling op en verdieping van de reguliere bachelor.

September 2008

Dr. Sonja Smets nieuwe Rosalind Franklin Fellow
As of January 1, 2009 Dr. Sonja Smets will be ‘Rosalind Franklin Fellow’ at both the Faculty of Philosophy and the Faculty of Mathematics & Natural Sciences in Groningen.

Mei 2008

Twee Toptalent aanvragen door NWO gehonoreerd
Door NWO zijn twee zogenaamde ' Toptalent ' aanvragen van studenten van de Researchmaster Philosophy door NWO gehoneerd. Het betreft Han Thomas Adriaenssen en Peter Timmerman. Dit betekent dat beide studenten na afloop van hun researchmaster 4 jaar als AIO worden aangesteld om een promotie voor te bereiden.

Maart 2008 Alumnivereniging ALFI viert tienjarig bestaan
Op 8 maart 2008 vierde de vereniging haar tweede lustrum in de bovenzaal van Het Land van Kokanje in Groningen.
Een openbare lezing werd verzorgd door Prof. Dr. T.A.F. Kuipers. Daarna vond de presentatie plaats van de tweede lustrumbundel 'Alfi, Wijsgerige Miniaturen'.
Januari 2008
Dr. Jeanne Peijnenburg is per 15 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige argumentatietheorie en-analyse vanwege het Groninger Universiteitsfonds (GUF).    
Laatst gewijzigd:26 juli 2016 16:19