Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuws

Studente overleden

19 mei 2018

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Kaethe van der Vlugt op 16 mei jl. Indachtig de wensen van de familie, delen we dit immens verdrietige nieuws niet eerder dan vandaag mee aan onze facultaire gemeenschap.

Naast de studie International Business bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde was Kaethe ook begonnen met de studie Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied aan onze faculteit. Wij kunnen niet bevatten dat er zo’n abrupt einde is gekomen aan haar leven.

Op dinsdag 22 mei a.s. zal een condoleanceregister op de faculteit geplaatst worden waarin een ieder die dat wil iets kan schrijven of zijn of haar naam kan achterlaten.

Wij wensen de familie en al haar vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit onnoemelijk grote verlies.

Namens het Faculteitsbestuur,

Lodi Nauta, decaan

Laatst gewijzigd:17 mei 2018 17:37

Meer nieuws