Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteLNF

Het Lolle Nauta Forum

ter bevordering van het publieke debat

Het Lolle Nauta Forum (LNF) is een initiatief van de Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen, i.s.m. Studium Generale Groningen en de Volkskrant, ter bevordering van het publieke debat en vernoemd naar Lolle Nauta, zelf publiek intellectueel en hoogleraar sociale filosofie en wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1971 tot 1994.

Lolle Nauta
Lolle Nauta

Sinds jaar en dag worden onderwijs en onderzoek in de filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen in nauwe samenhang bedreven met zowel vakwetenschappelijke als maatschappelijke ontwikkelingen. Lolle Nauta (1929-2006) belichaamde deze traditie van een betrokken filosofie bij uitstek. Wars van ‘filosofologen’, ofwel filosofen die louter schrijven over wat andere filosofen hebben geschreven, stond bij hem filosofie altijd in het teken van reflectie op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Hij mengde zich dan ook veelvuldig in het publieke debat en was politiek actief – nationaal (onder meer in de PvdA) en internationaal (zoals het Russell-tribunaal).

In deze traditie organiseert de Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen, i.s.m. Studium Generale Groningen en de Volkskrant, jaarlijks het Lolle Nauta Forum – een grootscheeps, breed toegankelijk evenement waarin een internationaal befaamd intellectueel (wetenschapper, literator, essayist, journalist dan wel politicus) een cultureel-politieke diagnose geeft van een steeds wisselend actueel thema, van commentaar voorzien door een of meerdere referenten, uitmondend in een open debat, en resulterend in smaak- en spraakmakende publicaties in krant en/of tijdschrift.

Contact en meer informatie

Dr. Hans Harbers

Laatst gewijzigd:13 januari 2014 17:19
printView this page in: English