Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyKenniscentrum FilosofieStages en projectenVerslagen

Doorn, N. van

De Opstap

Ik heb stage gelopen bij logeerhuis “De Opstap”, een huis voor herstel en respijt dat als partner van Humanitas Groningen ondersteuning verleent aan mensen die tijdelijk een plaats nodig hebben om te logeren. Ik ben daar actief geweest als vrijwilliger, maar ook als stagiair, waarbij mijn stageopdracht gericht was op het verduidelijken van de rol van regels bij het opzetten van nieuwe (zorg)praktijken. Door me als onderzoeker en als vrijwilliger in de organisatie te verdiepen heb ik zowel een analytisch als een praktisch beeld van de organisatie en haar regels opgedaan. Naast deze twee perspectieven op de organisatie zelf heb ik mij ook verdiept in verschillende soorten filosofische literatuur omtrent regels, met als uitgangspunt het boekje Rondom Regels (Duintjer, 1977). Ik heb binnen “De Opstap” drie niveaus onderscheiden, waarbij op ieder niveau de regels een andere rol spelen. Onderliggend aan deze drie niveaus is een bredere, maatschappelijke set aan informele regels die ik kort benoem maar verder buiten beschouwing laat, aangezien deze regels alle sociale activiteiten reguleren en dus niet specifiek relevant zijn in de context van nieuwe praktijken.

Laatst gewijzigd:02 juni 2017 09:58