Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieStages en projecten

UMCG: Fenna Wolthuis

'Het was wel spannend om je opeens in een beroepspraktijk te begeven!'

Fenna Wolthuis liep na afloop van haar Bachelor Filosofie stage in het UMCG bij de afdeling Ethiek.

'Het was wel spannend om je, na drie jaar theoretische colleges volgen en papers schrijven, opeens in een beroepspraktijk te begeven! Gelukkig bleek de kritische en nieuwsgierige houding die bij filosofie centraal staat ook in de praktijk van belang. Logisch denken en argumenteren zijn niet alleen bruikbaar bij het bestuderen van academische teksten, maar leiden ook tot creatieve en efficiënte oplossingen van organisatorische en praktische problemen.'

Fenna Wolthuis
Fenna Wolthuis

Argumenten verhelderen

Fenna liep mee met Menno de Bree, docent Ethiek in het UMCG en leerde wat de rol van ethiek is in de medische praktijk. Tijdens colleges, maar ook tijdens het zogenaamd moreel beraad ondersteunt De Bree de ethische reflectie op casussen waar studenten geneeskunde en medisch personeel mee te maken krijgen. Er is een dus een belangrijke rol weggelegd voor de (medisch) ethicus in het verhelderen van de argumenten die leiden tot besluiten over patiënten en behandelingen.

Vragenlijsten

De stage gaf inzicht in de inhoudelijke kant van het werk van een beroepsethicus en droeg ook bij aan haar organisatorische en communicatieve vaardigheden. Fenna voerde een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het opzetten van een netwerk van docenten binnen het veld van de beroepsethiek. Ze legde de nodige contacten en stelde zelfstandig vragenlijsten op om de mogelijkheden van een dergelijk netwerk in kaart te brengen. Hoewel tijdens haar studie aan deze vaardigheden geen expliciete aandacht werd besteed, bleek zij goed in staat de juiste informatie te vinden om deze taken succesvol uit te voeren.

Zeer zelfstandig

Een stage-ervaring brengt volgens Fenna zowel voor de aanbieder van de stageplaats als voor de student vele voordelen met zich mee. De praktijk eist in de eerste plaats van de filosoof om kennis te laten aansluiten bij deze praktijk. Je leert als student dat schrijf- en argumentatievaardigheden op vele vlakken zijn in te zetten Filosofiestudenten kunnen goed hoofd- en bijzaken onderscheiden, zijn in staat om vlot informatie te vinden en mede daardoor zeer zelfstandig. De aanbieder van een stageplaats met behoefte aan een kritische en heldere blik heeft aan een filosofiestudent in andere woorden een uitstekende medewerker!

Bijdrage

Hoewel het begrip filosofie zelf wellicht als ongrijpbaar of ondefinieerbaar geldt, blijkt dat de filosoof in de praktijk juist veel zaken weet te verhelderen. Als de argumentatie voor keuzes rond zorgbeleid of behandelingen een rommeltje is, kan de filosofie helpen de relevante argumenten in kaart te brengen en zo bijdragen aan de kwaliteit van zorg.

Laatst gewijzigd:01 juni 2017 12:30