Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Pauline Kleingeld

ethiek, geschiedenis van de filosofie, Immanuel Kant, feminisme
Pauline Kleingeld
Pauline Kleingeld
Bio

Pauline Kleingeld is hoogleraar (Endowed Chair) Ethiek en haar geschiedenis. Ze studeerde filosofie en theologie in Leiden en Frankfurt am Main. Ze promoveerde in 1994 in Leiden met een dissertatie over de geschiedfilosofie van Kant. Voordat zij in Groningen werkzaam werd was zij o.a. als associate professor verbonden aan de Washington University in St.Louis en als hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Werkterrein

De expertise van Pauline Kleingeld betreft de ethiek, politieke filosofie, en de filosofie van Immanuel Kant in het bijzonder. Ze publiceerde veelvuldig over o.a. kosmopolitisme in heden en verleden, ethiek en morele psychologie, en het werk van Kant. Momenteel houdt zij zich bezig met de betekenis van empirisch psychologisch onderzoek voor de ethiek en met de vraag naar de fundering van morele plichten.

Activiteiten
Lezingen/voordrachten
 • ‘Kant over vrije wil’. Studium Generale Lezing, 26 november 2013, en scholierenacademie, 10 januari 2014
 • ‘Bestaat karakter of niet? En hoe komen we achter het antwoord?’, Philos Café Groningen, 19 november 2013, en BA-studentenconferentie, 28 januari 2014
 • Inleider en avondvoorzitter bij Studium Generale, Serie over wilsvrijheid, 24 en 31 januari 2012
 • ‘Kant on Determinism and Freedom of the Will’. Studievereniging Filosofie, 26 april 2011
 • ‘Liefde en rechtvaardigheid’. Studium Generale Maastricht, 21 april 2011, en Studium Generale Leiden, december 2010
 • ‘Rede en religie: Kant’. Podium, Rotterdam, 7 maart 2011
 • ‘Kant over determinisme en vrije wil’, studiedag filosofiedocenten middelbaar onderwijs, ICLON, Leiden, 9 februari 2011
Publiekspublicaties
 • Over psychologisch onderzoek en de vraag of karakter bestaat
 • Kants determinisme en zijn verdediging van de vrijheid van de wil. in: Maureen Sie e.a., Hoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie, Lemniscaat, Rotterdam, 2011, pp. 62-74
 • Dorothea Christiane Erxleben, née Leporin. in: Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht, Atlas publishers, Amsterdam, 2012, pp. 227-231
 • Immanuel Kant over de menselijke hang naar het kwade. in: Van kwaad tot erger: Filosofie van het kwaad, Andreas Kinneging en Rob Wiche (eds), Het Spectrum, 2007, 227-241
 • Wereldburgers in eigen land: Over kosmopolitisme en patriottisme, Inaugurele rede 2005
Prijzen en beurzen
 • North American Kant Association Biennal Book Prize 2013, voor: Kant and Cosmopolitanism: The Philosophical Ideal of World Citizenship (Cambridge University Press, 2012)
 • NWO-programma Promoties in de Geesteswetenschappen (i.s.m. Paulien Snellen) voor ‘The Moral Relevance of Weakness of Will: A Dispositional Account’ (NWO 2012-2016)
 • NWO-subsidie voor het onderzoeksproject ‘Kant on Morality and Empirical Knowledge of Human Agency’ (2011-2015)
 • NWO-subsidie voor het onderzoeksproject ‘Morality beyond illusions: Re-assessing the philosophical implications of empirical studies of moral agency’ (2009-2013)
Lidmaatschappen
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
Laatst gewijzigd:29 september 2015 12:21