Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Frank Hindriks

ethiek, politieke filosofie, wetenschapsfilosofie
Frank Hindriks
Frank Hindriks
Bio

Frank Hindriks is adjunct hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie en coördinator van het RUG Honours-programma voor masterstudenten. Hij studeerde economie en filosofie (beide cum laude) in Rotterdam en behaalde een M.Litt. graad aan de Universiteit van St Andrews. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over de ontologie van instituties, werkte daarnaast kort als consultant en was als onderzoeker verbonden aan het Centraal Planbureau.

Werkterrein

Frank Hindriks' expertise betreft zowel de ethiek als de sociale en politieke filosofie. Het eerste terrein betreft de rol van emoties, argumenten en rationalisaties in beeldvorming over ethische kwesties. Het tweede onderzoeksgebied betreft sociale groepen en instituties en hun bijdrage aan (een gebrek aan) vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in de maatschappij. Deze twee terreinen komen samen in een vraag als: ‘wat voor rechten en verantwoordelijkheden hebben organisaties?’

Activiteiten
  • Voorzitter van het Ethiek Platform (RUG) dat de het onderwijs in wetenschappelijke integriteit faciliteert.

Naast colleges aan de universiteit doceerde Frank Hindriks bedrijfsethiek aan het AOG en Nyenrode. Hij spreekt regelmatig op professionele bijeenkomsten over ethiek en gaf lezingen voor Philos (filosofisch café Groningen) en de Nacht van de Filosofie.

Recente lezingen, workshops en interviews
  • Talkshow radio: Dit is de dag, Gewetensvol leven: hoe doe je dat? Over consumentenverantwoordelijkheid en beleggingen van levensverzekeringen in de wapenindustrie, presentator Tijs van den Brink. Radio 1, 18 juni 2015
  • ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid in de financiële sector: op zoek naar een ideaal.’ Seminar over het vertrouwen in de financiële sector georganiseerd door FNV Finance, april 2015
  • ‘Ware liefde: waarom zou je liefhebben?’ Symposium Liefde als filosofisch thema georganiseerd door Spui 25 in samenwerking met het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en de Hogeschool Toegepaste Filosofie, april 2015
  • ‘Zorg is veel waard: over kwaliteit en QALYs’ Symposium Zorggeld of geldzorgen' georganiseerd door de Commissie deskundigheidsbevordering Huisartsen Groningen,  april 2015
  • Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) workshop over ‘Ware Liefde’
  • Interview bij de radio-talkshow Oba Live over sentimenteel rationalisme (26 april 2013)
Publiekspublicaties
Prijzen en beurzen
  • NWO VENI beurs voor het onderzoeksproject ‘Normativity in Action. A New Theory of Moral Responsibility’ (2008)
  • NWO beurs voor promotieonderzoek ‘The Economic Institutions of Society. Explorations in Social Ontology’ (2001-2005)
  • VSB-beurs en Talentbeurs van het ministerie van Onderwijs voor studie aan St Andrews University, Schotland (2000-2001)
Laatst gewijzigd:08 november 2016 14:36