Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Eddo Evink

geschiedenis van de filosofie, cultuurfilosofie, kunstfilosofie
Eddo Evink
Eddo Evink
Bio

Eddo Evink studeerde Geschiedenis en Filosofie in Groningen, Amsterdam en Leuven. Hij promoveerde in 2002 op een proefschrift over de Franse filosoof Derrida . Hij geeft colleges aan bachelor- en masterstudenten over o.a. kunstfilosofie en fenomenologie. Naast zijn aanstelling in Groningen is Eddo Evink hoogleraar Filosofie aan de Open Universiteit.

Werkveld

Het onderzoek van Eddo Evink bevindt zich op het raakvlak van de zogenaamde fenomenologie, deconstructie en hermeneutiek; stromingen in de filosofie die verschillende ideeën vertolken over de totstandkoming van betekenis. Het werk van Martin Heidegger, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas en Hans-Georg Gadamer maar ook minder bekende filosofen zoals de Tsjech Jan Patočka vormen de achtergrond voor artikelen over onderwerpen zo divers als kunst, religie en geweld.

Activiteiten
Publicaties in Nederlandse filosofieboeken
Overige publiekspublicaties
 • 'Jan Patocka on being human in a technological culture'. Drift 2014 84-95.
 • Een lesbrief over de Tsjechische filosoof Jan Patočka in het kader van de uitreiking van de Spinozalens. De Stichting Internationale Spinozaprijs reikt elke twee jaar Spinozalenzen uit aan een levende en aan een dode denker. De prijzen zijn gekoppeld aan een thema. In 2018 is dat het thema ‘Europa’. De laureaten zijn de Franse politiek wetenschapper Dominique Moïsi (1946) en de Tsjechische filosoof Jan Patočka (1907-1977). Over de laatste is door Eddo Evink een lesbrief geschreven voor het voortgezet onderwijs. Jan Patočka was een filosoof die werkte in de traditie van de fenomenologie en voortbouwde op het denken van Edmund Husserl en Martin Heidegger. Hij was een vooraanstaand dissident in de Tsjechische intelligentsia onder het communistische regime, en speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de dissidentenbeweging Charta 77. De lesbrief en een kort interview zijn te vinden via deze link.
Lezingen (een selectie)
 • RUG Docent van het Jaar 2014 verkiezing
 • Studentenvereniging CSFR 'Moraal en de Kunsten' (13-11-2014)
 • Moderator discussie Academisering Academie Minerva
 • De Nacht van de Filosofie 2014: 'Hoe fout was Heidegger?' (video)
 • De Nacht van de Filosofie 2013: ‘Een ontologie van de liefde’
 • Discussiedag van de Protestantse Universiteit in Groningen over de Ziel
 • Het Wijsgerig Festival Drift
 • Organisatie van (academische) conferentie over Paul Ricoeur
Redacties
 • Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
 • Tijdschrift voor Filosofie (redactieraad)
Overig

Eddo Evink is lid van verschillende academische leeskringen en gezelschappen zoals de Levinas studiekring (VU) en het Gezelschap voor fenomenologische Wijsbegeerte. Hij was daarnaast jarenlang voorzitter van de studiekring Wijsbegeerte aan de Seniorenacademie in Groningen.

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 14:48