Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Doorn, H.J. van

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Regels: Eerst ordenen, daarna pas weggooien

Een functionele analyse van de praktische rollen van regels in het kader van het dereguleringsvraagstuk

In de scriptie behandel ik de vraag welke rol regels spelen in het kader van het dereguleringsvraagstuk. De stelling is dat er tenminste vier structurerende rollen van regels bestaan, in de vorm van taken, doelen, rolpatronen en compromissen. De verschillen tussen deze rollen van regels vallen samen met de verschillen tussen vier soorten regels. De modificerende, constitutieve en status-regels worden uit de filosofische literatuur afgeleid. De vierde vorm, koppelregels, wordt kort in de scriptie zelf vormgegeven. Vanuit praktijkvoorbeelden wordt aannemelijk gemaakt dat deze vier rollen onderling onlosmakelijk verbonden zijn en dat over het ordenen van de verschillende rollen, voor zover dat gebeurt, nog enige onduidelijkheid bestaat. Dat inzicht leidt tot de aanbeveling dat deregulering met uiterste zorg moet worden ingezet als het gaat om het verlichten van regeldruk, omdat regels die op het eerste gezicht onnodig lijken soms een andere, minder duidelijke rol vervullen. De structuur zoals deze onderscheiden is in de scriptie biedt een handvat voor een dergelijke zorgvuldige overweging van deregulering, maar is geen gesloten kader dat ongevoelig is voor de resultaten van eventueel verder onderzoek.

Laatst gewijzigd:04 september 2018 16:14