Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Brink, A.E.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Wat is ‘ziek’?

Waarom Maier ouderdom een ziekte noemt, en de mogelijk gevolgen daarvan

De uitspraak ‘Ouderdom is een ziekte’ van hoogleraar gerontologie Maier vormt de aanleiding om te onderzoeken wat het ‘concept ziekte’ inhoudt. Het is belangrijk om in een samenleving duidelijkheid te hebben over de interpretatie van het concept ziekte, want volgens Parsons zorgt het ziektelabel voor orde en stabiliteit in een samenleving. Er zijn drie verschillende theorieën gebruikt om het concept ziekte te interpreteren: een objectivistische, een subjectivistische en een sociaal-constructionistische theorie. Van de drie onderzochte theorieën is het sociaal-constructionisme de beste methode, want het concept ziekte blijkt onder invloed van relevante praktijken te worden geconstrueerd in een complexe sociale omgeving.

Vervolgens is onderzocht waar Maiers uitspraak uit voortkomt dat ouderdom een ziekte is en wat daar de mogelijke gevolgen van zijn. Maier doet als gerontoloog onderzoek in de moleculaire geneeskunde, waar is ontdekt dat genen na iedere celdeling verkleinen totdat hun lengte onder een kritisch minimumniveau is gedaald. De cel stopt dan met delen, maar de energiestofwisseling continueert, hetgeen schadelijk is. Dit verschijnsel is de ziekte ‘ouderdom’ geworden.

Vanwege de ontwikkelingen in de moleculaire geneeskunde verwijst ziekte steeds vaker naar de genetische constitutie van een individu. Een van de gevolgen hiervan is een toenemende aandacht voor preventie van ziekte. Van individuen zal steeds vaker worden verwacht dat zij medische interventies toestaan en dat zij hun huidige leefwijze aanpassen teneinde een gezondere toekomst mogelijk te maken. Preventie van ziekte is een breed gedeeld ideaal; er is echter een groot verschil met vroege vormen van preventie. Waar preventie van ziekte vooral een collectieve verantwoordelijkheid was, is onder invloed van de ontwikkelingen in de moleculaire geneeskunde het voorkomen van ziekte veel meer een individueel te dragen verantwoordelijkheid geworden.

Laatst gewijzigd:25 september 2018 12:32