Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Andreoli, T.C.M.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

De mooiste tijd van je leven?

Over studeren en functioneren aan de meritocratische universiteit

In deze scriptie wordt de stelling verdedigd dat de verantwoordelijkheid voor het functioneren van studenten – dat wil zeggen hun psychisch welzijn en hun studievoortgang – in grotere mate gedeeld moet worden door de universiteit dan nu het geval is. Het huidige beleid van universiteiten is dat zij een student die moeizaam functioneert aanpassingen, cursussen en hulp van studentenpsychologen aanbieden. Daarmee worden psychische klachten en studievertraging vaak onterecht tot ‘persoonlijke problemen’ bestempeld. Psychische klachten ontstaan als iemand langere tijd in omstandigheden verkeert waarin zij haar welbevinden niet kan onderhouden. Een structurele aanpak van problematisch functioneren van studenten zou zich daarom op de studieomstandigheden moeten richten. De inrichting van universitaire opleidingen zou gericht moeten zijn op betrokkenheid en begrenzingen, en dit kan door het bieden van ritme, discipline, en sociale cohesie tussen studenten en docenten. Meer begrenzingen en betrokkenheid hoeven echter niet te betekenen dat studenten minder vrij zijn – integendeel. Het huidige universitaire beleid staat in het teken van ‘verplichte’ negatieve vrijheid, terwijl de voorgestelde beleidswijzigingen de positieve vrijheid van studenten zouden vergroten. Tot slot wordt betoogd dat de universiteit meer verantwoordelijkheid moet nemen omdat zij dat verplicht is aan de student en aan de Nederlandse samenleving.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2018 12:03