Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Koetse, J.

Vakgroep Geschiedenis van de Filosofie

RELIGIEUZE WIJSHEID in een dispuut tussen John Sergeant en John Tillotson.

Vanaf de Reformatie, die officieel het startschot kreeg in 1517 toen Maarten Luther zijn stellingen op het slotkapel van Wittenburg spijkerde, ontstond er tussen de Rooms-katholieken en de Protestanten de discussie wie de meeste zekerheid in religie kon bieden. En de instantie die dat kon bieden dacht daarmee de meeste zielen voor zijn religieuze stroming te winnen.

Hoewel in onze tijd de wenkbrauwen omhoog gaan als we zekerheid willen combineren met een religieuze overtuiging omdat voor ons zeker weten alleen verkregen kan worden door middel van empirisch bewijs en/of logisch redeneren, bleek uit de polemieken, gevoerd in de 16e en 17e eeuw tussen de Katholieken en de Protestanten, dat dit echter slechts deels het geval was. Beide partijen gingen uit van het bestaan van God die zijn zoon Jezus naar ons mensen heeft gezonden om de christelijke boodschap over te brengen en te verder te verkondigen. Hoe die boodschap verkondigd moest worden werd tijdens en na de reformatie de grote discussie, waarbij empirisch bewijs en logische redeneringen werden gebruikt om alleen de eigen overtuiging te ondersteunen. Deze overtuigingen zelf waren echter vaak niet op empirische bewijsgronden gestoeld of konden niet eenduidig logisch beredeneert worden.

Uiteindelijk werd het een strijd, waarbij de gehanteerde argumenten door de kerkleiders voor de gewone gelovige steeds waziger werden. In deze masterscriptie heb ik een polemiek tussen twee kerkleiders als voorbeeld genomen. Uit de discussies tussen de Rooms-katholieke priester John Tillotson en de Engelse Anglicaanse bisschop John Sergeant, kon ik uiteindelijk concluderen dat hun strijd geen wezenlijke inhoudelijke strijd was omdat de verschillen waarop zij hun uitgangspunten baseren, nauwelijks verschillen genoemd kunnen worden. Eerder is er sprake van een gradueel verschil.

Laatst gewijzigd:30 augustus 2016 14:59