Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Mulder, N.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Wat is geluk?

In deze scriptie wordt een poging gedaan een antwoord te geven op de vraag wat geluk is. Of beter gezegd: wat betekent het wanneer we zeggen dat iemand gelukkig is. Geluk en welzijn worden wel eens behandeld zijnde hetzelfde concept, maar in deze scriptie wordt een duidelijk onderscheid gehanteerd. Geluk betreft een mentale of psychologische gemoedstoestand. Welzijn is een waardeoordeel betreffende iemands leven. Oftewel, hoe goed het leven gaat voor deze persoon. Bij het beantwoorden van de hoofdvraag zal de nadruk hoofdzakelijk liggen op geluk.

De drie belangrijkste theorieën van geluk worden besproken. De eerste is het hedonisme, zoals geëxpliciteerd door Feldman. Gelukkig zijn betekent, volgens Feldman, meer positieve houdingen dan negatieve houdingen hebben ten aanzien van zaken. De tweede is de levenstevredenheid theorie van Sumner. Gelukkig zijn betekent, volgens Sumner, dat iemand zijn leven zowel cognitief als gevoelsmatig positief beoordeelt of de moeite waard vindt. De laatste, waar de nadruk in deze scriptie op ligt, is de emotionele gemoedstoestand theorie van Haybron. Gelukkig zijn betekent, volgens Haybron, het hebben van een positieve centrale emotionele gemoedstoestand.

De nadruk zal liggen op de theorie van Haybron, omdat deze theorie een reactie op de andere twee theorieën is: het zou de problemen van deze theorieën omzeilen. Het antwoord op de hoofdvraag zal gegeven worden aan de hand van een kritische analyse van argumenten tegen de theorie van Haybron en argumenten die Haybron’s verwijten aan het adres van de andere theorieën aanvallen. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat deze argumenten ontoereikend zijn. Hieruit volgt dat wanneer we zeggen dat iemand gelukkig is, deze persoon een positieve emotionele gemoedsoestand heeft.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2015 14:06