Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Brandsma, E.S.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Privacy in Context

De bijdrage van Nissenbaum aan het debat over privacy

Volgens techniekfilosoof Nissenbaum bestaat privacy niet uit het recht om je eigen informatie te controleren, en ook niet uit het recht informatie voor anderen te verbergen. Privacy is contextueel: we leven verschillende contexten, elk met haar eigen rollen en bijbehorende regels. Een deel van deze regels, informational norms, schrijven voor met wie, onder welke omstandigheden welke informatie gedeeld mag worden. Voor artsen gelden andere informational norms dan voor journalisten, bijvoorbeeld. Het schenden van deze regels is een schending van privacy.

Nissenbaum neemt afstand van het onderscheid tussen publieke en private informatie, omdat dit volgens haar vooral verwarrend werkt bij het analyseren van privacyvraagstukken. Om privacyvraagstukken te analyseren komt ze met een concreet stappenplan, welke in de these wordt toegepast op het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast wordt Nissenbaums theorie gebruikt om onder andere informatiehandelaren te analyseren, evenals het ‘niets te verbergen’ argument, en de vaak gemaakte afweging tussen veiligheid en privacy. Aan bod komt ook kritiek op Nissenbaum, zoals de vraag of het framework niet te conservatief is, en of ze nu echt afstand kan nemen van het onderscheid tussen publiek en privé. Ook wordt ingegaan op de kritiek dat ze door haar contextuele benadering minder goed in staat is uit te leggen waarom privacy als algemeen recht belangrijk is, die ze probeert te pareren door het gebruik van de spheres of justice van Walzer. Of deze kritiek terecht is of niet, duidelijk is in ieder geval dat door de descriptieve kracht van haar werk Nissenbaum een waardevol instrument levert om privacyvraagstukken te ontwarren.

Laatst gewijzigd:10 september 2015 10:23