Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Boer, I. de

Vakgroep Geschiedenis van de Filosofie

Colouring causality. Hume and the problem of the necessary connection

Is David Hume een scepticus ten opzichte van causaliteit of niet? Binnen de traditionele interpretatie van Hume’s epistemologie wordt hij als een scepticus beschouwd, maar in nieuwere interpretaties wordt er beweerd dat Hume eigenlijk niet zo sceptisch is. In mijn scriptie zal ik Hume’s scepticisme ten opzichte van causaliteit bespreken en bekijken of Hume in dit geval een scepticus is of niet.

Ik zal twee interpretaties als uitgangspunt nemen voor deze discussie: de sceptische realisten en de causale sceptici. De causale sceptici blijven veel dichter bij de traditionele, en daarmee meer sceptische, lezing van Hume. Zoals de naam al zegt beargumenteren de sceptische realisten dat Hume eigenlijk een realist is ten aanzien van causaliteit, oftewel de noodzakelijke verbinding bestaat echt ook al kunnen wij haar niet waarnemen. Galen Strawson zal in deze scriptie de woordvoerder zijn van de sceptisch realisten. Strawson presenteert een oplossing voor twee problemen die door Hume worden aangevoerd: het probleem van het waarnemen van de noodzakelijk verbinding en het inductieprobleem. Het eerste probleem lost hij op door te beargumenteren dat we niet alles rechtsreeks hoeven waar te nemen, zoals door Hume’s empirisme wordt omschreven. We hebben namelijk indirecte ideeën die verwant zijn aan ideeën van directe impressies. Voor het tweede probleem, het inductieprobleem, presenteert Strawson ook een oplossing door deze los te koppelen van causaliteit. Als Strawson deze lezing van Hume kan hardmaken dan zou het betekenen dat Hume op een veel minder sceptische manier gelezen kan worden.

Door de citaten die Strawson gebruikt om zijn positie te onderbouwen in hun context te plaatsen, zal ik beargumenteren dat Strawson deze lezing niet hard kan maken. We zouden Hume niet op een sceptisch realistische manier moeten lezen, maar op een causaal sceptische manier. Deze interpretatie zal ik toetsen en onderbouwen met een case study, namelijk Hume’s geschriften over wonderen.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2015 16:10