Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Bennink, E.J.C.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Autonomy in practice:
assessing the design process of an exergame for elderly users

On self-reliance, frailty and technological mediation

In het project telebalancing wordt een telemonitoring systeem ontwikkelt binnen een exergame voor ouderen om aan balanstraining te doen. De verwachting is dat door het verbeteren van de mobiliteit en functionele onafhankelijkheid, ook de autonomie wordt vergroot. Telebalancing hoopt ook dat de behoefte aan professionele zorgverlening afneemt en dat daarmee de kosteneffectiviteit van de gezondheidszorg in onze vergrijzende samenleving wordt vergroot. De centrale vraag in deze scriptie is hoe telebalancing vorm zou moeten geven aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van oudere gebruikers. De betekenis van autonomie binnen de context van frailty, kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid bij ouderen is onderzocht. Healthy ageing wordt vaak gelijkgesteld aan succesvol ouder worden en is daarmee een moreel ideaal. Verlies van mobiliteit is slechts een onderdeel van frailty, en is niet hetzelfde als kwetsbaarheid. De verantwoordelijkheid voor mobiliteitsproblemen dreigt onterecht bij de individuele oudere te worden neergelegd. Door middel van interviews is gekeken hoe impliciete normatieve aannames van de ontwerpers van invloed zijn op de ontwikkeling van telemonitoring binnen de exergame. Er is gekeken naar hoe telebalancing mede vorm geeft aan zelfredzaamheid bij oudere gebruikers. Het concept technological mediation is gebruikt om het ontwerpproces van telebalancing te evalueren en te beïnvloeden. Het perspectief van vermeende kwetsbare ouderen moet worden meegenomen in het ontwerpproces. Het probleem van afnemende mobiliteit tijdens het ouder worden, moet worden geherformuleerd in de vraag wat goed oud worden inhoudt.

Laatst gewijzigd:05 november 2015 14:05
printView this page in: English