Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

2013

(Research) Masters Thesis summaries, sorted alphabetically on author.

Brouwer, F.

Freija Brouwer: Op zoek naar slachtofferschap. Een wijsgerig onderzoek naar betekenissen van slachtofferschap binnen praktijken van huiselijk geweld. (2013)

Dallinga, S.J.

Susanne Dallinga: The possibility of Just Terrorism Theory (2013)

Grefte, J.A.M. de

Job de Grefte: Induction Revisited: A Critical Discussion of John D. Norton's Material Theory of Induction (2013)

Have, H.A. ten

Harrie ten Have: Judging Truth: Hannah Arendt on the role of truth tellers in the public sphere (2013)

Holtrop, G.H.

Geertjan Holtrop: We can always add another reason. Propositional and doxastic justification in Klein’s infinitism (2013)

Hoving, H.S.

Henriëtte Hoving: On the relation between norms and facts in economic modelling (2013)

Jong, J.J. de
Jan de Jong: Populisme en politieke identiteitsvorming: Het ‘volk’ van Ernesto Laclau versus de ‘volkse elite’ van Hannah Arendt (2013)
Leeuwen, A.M. van

Mark van Leeuwen: Autonomie en consensus bij Hannah Arendt en Jürgen Habermas (2013)

Mazijk, C.M.A. van

Corijn van Mazijk: Passivity, Activity and Non-Conceptual Content in Husserl's 'Genealogy of Logic' (2013)

Mulder, E.

Erik Mulder: The Molecular Structure Hypothesis: Foundations, Representations, Pluralism and Realism (2013)

Nabers, B.J.

Bas Nabers: Living life as questionable. Nietzsche’s ‘honest’ affirmation of radical (self)questioning and self-becoming (2013)

Nie, W.F.P.M. de

Wouter de Nie: Onderwijs: Religie en Verlichting (2013)

Novotná, L.

Lucie Novotná: The story of three oppositions: Descartes, Heidegger and Latour (2013)

Pendaries, I.A.

Ingrid Pendaries: Veganism Light. The Feasibility of a Moral Ideal (2013)

Raap, E.S.

Sanne Raap: Over de Dynamiek van Vrijheid. Vrijheid in het Denken van Hannah Arendt en Jan Patocka (2013)

Ris, D.

Dorrit Ris: Voorbehouden Rechten. Normatieve uitgangspunten in discussies over copyright. (2013)

Sterkenburg, T.F.

Tom Sterkenburg: Realist and anti-realist perspectives on Solomonoff Prediction. (2013)

Werd, C.L.M. de

Chris de Werd: Een gevoel van verantwoordelijkheid - Structuur en betekenis van persoonlijke prospectieve verantwoordelijkheid (2013)

Wiersma, M.H.

Machteld Wiersma: Sociale rechtvaardigheid als alternatieve benadering van genderquotering en gendermainstreaming (2013)

Winkel, M.S. te

Susan te Winkel: Onderscheidend geluk. Over het meten van geluk, in het bijzonder bij patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. (2013)

Zijlstra, L.

Lieuwe Zijlstra: In Search of Self-Governance: Questions about Authority and Self-Governing Policies (2013)

printView this page in: Nederlands